GLENNS GULDGRUVA

Har du en idé som du vill söka pengar för? Då kan du vända dig till Glenns Guldgruva!
Glenns Guldgruva finns till för unga som vill genomföra olika aktiviteter, arrangemang eller projekt. 

GRUNDKRITERIER

 • Alla mellan 10-25år som bor eller verkar i Västra Göteborg kan söka.
 • Projektet måste vara alkohol- och drogfritt.
 • Ni måste vara minst 3 personer i projektgruppen.
 • Ansökan ska komma in senast 3 veckor innan planerad aktivitet om ansökt summa inte överstiger 5000kr.
 • Ansöker ni om en summa överstigande 5000kr behöver ni skicka in ansökan 4 veckor innan planerad aktivitet (eftersom vi vill hinna träffa projektgruppen för att prata om projektet).
 • Projektet ska gynna fler än de som söker.
 • Är ni som söker under 15år behöver ni ha en vuxen kontaktperson. Behöver ni hjälp eller tips på vuxna kontaktpersoner kan ni höra av er till oss.
 • Maxbelopp som beviljas är 10.000kr. Överstiger er projektbudget 10.000kr i utgifter bokar vi gärna in ett möte för att se hur ni kan hitta andra medfinansiärer.
 • Göteborgs Stads logga och Ungdomsforums logga ska finnas med på all marknadsföring för projekt som finansieras av Glenns guldgruva.

RIKTLINJER & KRITERIER – PRIORITERING AV BIDRAG

 • Det är ett nyskapande/ nytt projekt.
 • Det främjar samarbete mellan olika områden, föreningar och/ eller fritidsgårdar i Västra Göteborg.
 • Projektet äger rum i Västra Göteborg och är öppet för alla.
 • Projektet riktas till helger och skollov.
 • Projektet utgör ett komplement till föreningens, fritidsgårdens/ skolans basverksamhet och kräver medfinansiering.
 • Utvärdering för tidigare projekt som fått finansiering från Glenns guldgruva har skickats in till oss inom 3 veckor.
 • Vill du tycka till om kriterierna? Kontakta då oss genom att maila till info@ungf.se.

Kom ihåg att skicka in sammanfattning/utvärdering efter avslutat projekt.

Efter ni skickat in sammanfattning/utvärdering har ni möjlighet att bli beviljade pengar för nya projekt

Mejla gärna bilder och/eller filmer till info@ungf.se som vi kan publicera på hemsidan så att fler kan inspireras! Går det att identifiera personer på bilder/filmer så måste de fylla i en PuL-blankett (medgivandeblankett). Klicka på knappen nedanför, för att se exempel på beviljade projekt.

 • Loggor

  Ungdomsforum och Göteborgsstads loggor till er affisch

 • PUL Blankett Barn

  PUL-blanketten för barn använder du när du ska lägga upp bilder på en hemsida. Föräldrarna måste skriva under den om barnet är under 15år.

 • PUL-Blankett Vuxna

  PUL-blanketten för vuxna använder du när du vill lägga upp bilder på en hemsida. Den här blanketten kan du använda för alla över 15år.

 • Andra bidrag

  Har ni ett större projekt kan ni söka pengar från andra bidrag, som de här.