Grundkriterier

 • Alla mellan 10-25år som bor eller verkar i Västra Göteborg kan söka.
 • Projektet måste vara alkohol- och drogfritt.
 • Ni måste vara minst 3 personer i projektgruppen.
 • Ansökan ska komma in senast 3 veckor innan planerad aktivitet om ansökt summa inte överstiger 5000kr.
 • Ansöker ni om en summa överstigande 5000kr behöver ni skicka in ansökan 4 veckor innan planerad aktivitet.
 • Projektet ska gynna fler än de som söker.
 • Är ni som söker under 15år behöver ni ha en vuxen kontaktperson. Behöver ni hjälp eller tips på vuxna kontaktpersoner kan ni höra av er till oss.
 • Överstiger er projektbudget 10.000kr i utgifter vill vi träffa er för att diskutera möjligheter till fler medfinansiärer.
 • Göteborgs Stads logga och Ungdomsforums logga ska finnas med på all marknadsföring för projekt som finansieras av Glenns guldgruva.

 

Riktlinjer & kriterier – prioritering av bidrag

 • Det är ett nyskapande/ nytt projekt.
 • Det främjar samarbete mellan olika områden, föreningar och/ eller fritidsgårdar i Västra Göteborg.
 • Projektet äger rum i Västra Göteborg och är öppet för alla.
 • Projektet riktas till helger och skollov.
 • Projektet utgör ett komplement till föreningens, fritidsgårdens/ skolans basverksamhet.
 • Utvärdering för tidigare projekt som fått finansiering från Glenns guldgruva har skickats in till oss inom 3 veckor.

Vill du tycka till om kriterierna? Kontakta då oss genom att maila till info@ungf.se.

 

vastra_goteborg_cmyk (2)  Symbol UF vastra_goteborg_dagspr_svv (2)