DEMOKRATIDAGEN 2017

Demokratidagen är ett forum för medborgardialog för såväl unga som tjänstepersoner och politiker i Västra Göteborg. Förutom att synliggöra för hur unga kan påverka olika frågor i samhället, är syftet med demokratidagen också att öka toleransen och bryta ner fördomar i stadsdelen. Tanken är att demokratidagen sammanför människor från hela stadsdelen med olika bakgrund och förutsättningar i ett evenemang på en neutral plats där allas åsikter är lika mycket värda

Den 1 juni samlades högstadieungdomar, tjänstepersoner och politiker från Västra Göteborg på Kulturhuset i Frölunda för att delta i årets upplaga av Demokratidagen – En dag för samtal, kunskap och inspiration

Syftet med dagen

– Skapa möten mellan unga och beslutsfattare.

– Erbjuda unga en dag för inspiration & kunskap samt möten med andra unga.

– Ge unga en möjlighet att påverka och göra sin röst hörd.

Varje år erbjuder Demokratidagen en fullspäckad dag med seminarium, workshops, föreläsningar, inspiration i form av teater, musikuppträdanden, standup komedi mm. Teman och fokusområden arbetas fram genom samtal och träffar med ungdomar, enkätundersökningar och samverkan mellan ungdomsarbetare och mötesplatser. Detta för att på bästa vis identifiera ämnesfrågor som berör, intresserar och engagerar unga personer.

Årets tema och fokusområden

Att vara uppkopplad (Opinionsbildning, samhällspåverkan och kreativitet) – En kraft till demokratisk förändring. Hur jämn är du? (Jämställdhet och normer) – Normkritik och förändringsarbete. Störst går först? (Demokrati och jämlikhet) – Hur kan man som ung påverka i stadsdelen och vilka frågor är viktiga? Sociala medier, sex, relationer, övergrepp – Hur ser det rådande klimatet ut för unga personer och vilken hjälp finns att få/ ge?

Gäster

För att på bästa vis skapa samtal, ge inspiration och kunskap bjuder Demokratidagen in gäster och akter som är relevanta för de unga och som är kunniga inom respektive område.

– MAGNUS BETNÉR (intro)

– CAROLINE ENGVALL & UNGDOMSMOTTAGNINGEN (workshop)

– FELICIA MARGINEANU (workshop)

– SEROY GHAZARIAN (workshop)

– MÄN FÖR JÄMSTÄLLDHET (workshop)

– IMPROVERKET (outro)

Framtiden

Alla samtal, idéer och frågeställningar som behandlades under Demokratidagen håller just nu på att sammanställas – för att sedan följa upp och arbeta vidare med dessa teman och fokusområden till hösten. Allt driv och intresse från ungdomar i stadsdelen kommer att följas upp för att samla de krafter och personer som vill engagera sig i Demokratidagen eller driva frågor kopplade till de olika teman. Stort tack till alla deltagare, gäster, funktionärer – vi ses nästa år! // Ungdomsforum – Göteborgs Stad, Västra Göteborg