Demokratidagen 2015

I år var vi på Frölunda kulturhus den 18 maj. Demogruppen som är en del av ungdomsforum startade sitt arbete med att planera dagen i slutet av februari. Gruppen tittade på de tidigare demokratidagarna och kände att man ville prova något nytt. De ämnen som skulle diskuteras kändes lite gamla och svårt att ta fram nya förslag på. Ungdomsforums ungdomsambassadör Sara Eliasson fick i uppdrag att gå ut till högstadieskolorna i Västra Göteborg och fråga ungdomar ”vad är det värt att bry sig om ?”

Ungdomar på skolorna fick fick kryssa i valfritt antal av 65 värdeord och meningar så att vi kunde få en uppfattning om vad unga tycker att det är värt att bry sig om. titta gärna på närmare på LISTAN.

På bilden nedan kan ni se resultatet av undersökningen. Demokratigruppen valde då att bygga seminarier utifrån vilka som värdeord/meningar som hade flest ”likes” de sex högsta staplarna var,

  1. Mobbing
  2. Jämställdhet
  3. Trygghet
  4. Demokrati
  5. Fördomar
  6. Sociala medier

Utifrån dessa valde demokratigruppen att ha fem seminarier.

 Pass A ”värt att bry sig om”, tyck till med mentometerknappar och diskutera direkt!
 Pass B ”skola”, diskussioner/frågeställningar kring ämnena jämställdhet, mobbing och trygghet ur ett skolperspektiv.
 Pass C ”trygghet”, diskussioner/frågeställningar kring ämnena fördomar, grupptryck och rörelse ur ett trygghetsperspektiv.
 Pass D ”jämställdhet”, diskussioner/frågeställningar kring ämnena fördomar, mobbing och grupptryck ur ett jämställdhetsperspektiv.
 Pass E ”fritid”, Diskussioner/frågeställningar kring ämnena gemenskap, kultur, kollektivtrafik, trygghet, och jämställdhet ur ett ett fritidsperspektiv.

Skärmklipp1

Pass A som vi valde att benämna som huvudseminariet under dagen byggde på elevers svar på ”vad är det värt att bry sig om”. Alla fick en mentometerknapp och frågorna som ställdes fick unga och vuxna svara på, resultaten visades på storskärm för alla direkt efter att man hade svarat. Det blev direkt bra diskussioner utifrån likheter/skillnader mellan unga och vuxna i olika frågor.

Här kommer tre bilder som visar hur fördelningen såg ut över hela dagen mellan unga och vuxna.

Finns det något du vill göra men inte gör pga. ditt kön?  

finns det något du vill göra men inte gör pga kön

Hur stora möjligheter tycker du att har att framföra dina åsikter till beslutsfattare?

Hur stora möjligheter tycker du att du har att framföra åsikter till beslutsfattare

Vem bär ansvaret för en trygg miljö?

Vem bär ansvaret för en trygg miljö