Glenns Guldgruva finns till för alla ungdomar som bor och verkar i Västra Göteborg i åldrarna 10-25 år. För att få ansöka ska projektet/aktiviteten gynna fler än de som ansöker i den egna projektgruppen. Tänk på att behandlingstiden (tiden det tar att fatta beslut om din/er ansökan) är cirka 2 veckor. Skicka därför in ansökan 3 veckor innan er planerade aktivitet. Läs igenom KRITERIERNA för att er ansökan ska bli beviljad.

BUDGET