Välkomna till DEMOKRATIDAGEN 2019!

Här har du möjlighet att kolla in schemat för dagen.
Du kan även skicka in frågor till panelen med tema: TRYGGHET, UNGAS ÅSIKTER & FRÅGOR samt PSYKISK HÄLSA/ OHÄLSA.
De som kommer kunna svara på de frågor som skickas in är:

Polisen

Trygghetssamordnare i stadsdelen

Koordinator Resursförvaltningen fokus unga

Grundskoleförvaltningen

Du kan även skicka in frågor till ungdomsmottagningen eller BUP om det är något ni undrar.
Alla frågor är anonyma!

Frågor till panelen eller ungdomsmottagningen & BUP

Schema för dagen:
Tryck på DIN grupp/färg

Grupp Grön

Kl 08.45 – 09.00 Incheckning + Frukost
Kl 09.15 – 09.35 Inledning (Stora Salen)
Kl 09.40 – 10.15 Film (Blackbox)
Kl 10.20 – 10.55 Föreläsning Lilian & Alva (Stora Salen)
Kl 10.55 – 11.05 Fruktpaus – Ställ gärna frågor till panelen via ungf.se/demokratidagen2019
Kl 11.10 – 11.40 Konstworkshop (Verkstan)
Kl 11.45 – 12.15 Paneldebatt kring trygghet i området (Stora Salen)
Kl 12.15 – 13.00 Lunch
Kl 13.00 – 13.10 Registrering
Kl 13.20 – 13.50 Ungdomsmottagningen & BUP (Stora Salen)
Kl 14.00 – 14.45 MÄN (Stora Salen)
Kl 14.45 – 15.00 Avslutning

Grupp Rosa

Kl 08.45 – 09.00 Incheckning + Frukost
Kl 09.15– 09.35 Inledning (Stora Salen)
Kl 09.40 – 10.15 Föreläsning Lilian & Alva (Stora Salen)
Kl 10.20 – 10.55 Film Will (Blackbox)
Kl 10.55 – 11.05 Fruktpaus – Ställ gärna frågor till panelen via
ungf.se/demokratidagen2019
Kl 11.10 – 11.40 Paneldebatt kring trygghet i området (Stora Salen)
Kl 11.45 – 12.15 Konstworkshop (Verkstan)
Kl 12.15 – 13.00 Lunch – Lunch
Kl 13.00 – 13.10 Registrering
Kl 13.20 – 13.50 Ungdomsmottagningen & BUP (Stora Salen)
Kl 14.00 – 14.45 MÄN (Stora Salen)
Kl 14.45 – 15.00 Avslutning

Grupp Orange

Kl 08.45 – 09.00 Incheckning + Frukost
Kl 09.15 – 09.35 Inledning (Stora Salen)
Kl 09.40 – 10.15 Föreläsning Lilian & Alva (Stora Salen)
Kl 10.20 – 10.55 Konstworkshop (Verkstan)
Kl 10.55 – 11.05 Fruktpaus – Ställ gärna frågor till panelen via
ungf.se/demokratidagen2019
Kl 11.10 – 11.40 Film Will (Blackbox)
Kl 11.45 – 12.15 Paneldebatt kring trygghet i området (Stora Salen)
Kl 12.15 – 13.00 Lunch – Wrap & Dricka
Kl 13.00 – 13.10 Registrering
Kl 13.20 – 13.50 Ungdomsmottagningen & BUP (Stora Salen)
Kl 14.00 – 14.45 MÄN (Stora Salen)
Kl 14.45 – 15.00 Avslutning

Grupp Blå

Kl 08.45 – 09.00 Incheckning + Frukost
Kl 09.15 – 09.35 Inledning (Stora Salen)
Kl 09.40 – 10.15 Konstworkshop (Verkstan)
Kl 10.20 – 10.55 Föreläsning Lilian & Alva (Stora Salen)
Kl 10.55 – 11.05 Fruktpaus – Ställ gärna frågor till panelen via
ungf.se/demokratidagen2019
Kl 11.10 – 11.40 Paneldebatt kring trygghet i området (Stora Salen)
Kl 11.45 – 12.15 Film (Blackbox)
Kl 12.15 – 13.00 Lunch
Kl 13.00 – 13.10 Registrering
Kl 13.20 – 13.50 Ungdomsmottagningen & BUP (Stora Salen)
Kl 14.00 – 14.45 MÄN (Stora Salen)
Kl 14.45 – 15.00 Avslutning